wz

. Späť | Obnoviť | Dopredu

17.4. Rudolf

Pre Rudolfov nič nie je nemožné, vždy sa snažia získať čo najviac pre seba a nemajú žiadne zábrany. V mladosti sa často stávajú obeťami nezodpovedných ľudí a začínajú svoj život mnohými konfliktami, často aj so zákonom. Ich osobným číslom je 5 - Riziko, čo v ich prípade ešte prilieva olej do ohňa. Vždy dokážu využiť svoje nadanie a získať si priateľov z rôznych kruhov. Postupne sa im ujasňuje, čo by ich v živote zaujímalo a zabúdajú na veselé zábavky a zaháľanie, ktoré ich priťahovali v mladosti. Neradi sa zdôverujú iným, najradšej by si všetko nechali len pre seba, pretože si uvedomujú originalitu svojich myšlienok a neradi sa delia so svojím úspechom. Sú to rozhodní a schopní ľudia, majú okolo seba dobré vibrácie a tak často priťahujú príživníkov a zbytočných ľudí, ktorí im závidia a zväčša ich len využívajú. No Rudolfom nič neprekazí ich cestu k úspechu, aj keď sa všetko trošku spomalí, nakoniec predsa dostanú to, čo im patrí. Oni ale nie sú lakomci a nevďačníci, nezabudnú na nikoho, kto im pomohol, ale ani neodpustia zradu a klamstvo. Toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Baran, Býk, Kozorožec a Panna. Vhodnou farbou je modrá.

Rudolf má pevnú vôľu

Mužské meno Rudolf má germánsky pôvod a v preklade znamená "slávny vlk". Nositeľov tohto v súčasnosti menej zaužívaného a skôr dedičného mena, oslovujeme prevažne Rudko, Rudo, Rudino. Meniny oslavujú 17. apríla. Rudolfovia sú málo ovplyvniteľní a úplnej oddanosti nie sú schopní. Ak sú o niečom presvedčení, idú za tým s pevnou istotou, až kým nedosiahnu svoj cieľ. Majú pevnú vôľu. Podobajú sa symbolicky tŕnistému kríku, borievke, ktorý je ich rastlinným totemom. Je pre nich veľmi dôležité správne zvoliť smer štúdií. Uplatniť sa môžu napríklad ako spisovatelia alebo pedagógovia. Ich mravnosť väčšinou nepozná ústupky a zázemie v rodine pre nich veľmi veľa znamená. Zdravie Rudolfov je priemerné. Obľúbené farby týchto mužov sú čierna, zelená a modrá, ochranná rastlina divozel a kamene obsidián a jaspis.

Z priateľskej náklonnosti venujem Rudymu túto stránku...

Komunikácia od srdca k srdcu

Dnešný človek sám seba označuje termínom homo sapiens, čiže človek mysliaci, hoci... o oprávnenosti tohto tvrdenia sa dá v mnohých prípadoch s úspechom pochybovať. Ale... predsa len homo dokáže niečo, čo ostatné tvory nedokážu - vie totiž komunikovať prostredníctvom slov. Táto schopnosť sa však  niekedy stáva doslova a do písmena zbraňou hromadného ničenia. Nie vhodne až necitlivo vedená komunikácia dokáže  narobiť viac škody, ako stádo slonov v obchode s porcelánom.

.O tom vieme každý svoje, ale nie o tom je dnes reč... myslím si totiž, že mi komunikácia s ľuďmi nerobí žiadne vážne problémy, pokiaľ ma dokážu správne počúvať a sú so mnou naladení na jednej vlnovej frekvencii, tomu hovorievam komunikácia od srdca k srdcu. Takže jedni sú viac od srdca k srdcu a iní menej, keďže nevedia správne počúvať a adekvátne ku tomu empaticky reagovať.

 

 

Lebo medveď

Iba raz som sa stretla osobne s pánom Rudym a jeho buldočicou Espinkou a stretnutie je pre mňa zapamätateľné na celý život. Na otázku prečo tomu tak je, je  jednoduchá odpoveď, ako to hovorieva Patrik Herman: "LEBO MEDVEĎ!"  Branie človeka takého aký je je umením života a pokiaľ sa to darí, tak nie je žiadny problém rešpektovať  osobnosť ako takú vo všetkých vekových kategóriách, spoločensky zaškatuľkovaných skupinách a prijať ju so všetkými jeho prednosťami aj slabosťami. Myslím si, že práve to je moment, ktorý som pochopila pri stretnutí s pánom Rudym, dobrácky pohľad, komótny pohyb, ústretový krok s galantnosťou a ku tomu šibalstvo a akýsi nadhľad... Okamih stačí na to, aby si človek získal sympatie iného človeka, no po celý život musí pracovať na tom, aby si tie sympatie udržal, tak nejako som to počula alebo čítala  sformulované.

Nuž dedko Rudy, ďakujem Ti za priateľskú náklonnosť, sympatie a všetko čo dáva človeku dobrý pocit z toho, že komunikuje s iným bez obáv a strachu zo zneužívania a využívania slabostí. Nech nám komunikácia vydrží dobre dlhé roky bez mrákav, hromov-bleskov a búrok.

K Tvojim meninám Ti prajem čo najviac zdravia tela a ducha v hojnosti Božích milostí. V tejto vete je obsiahnuté všetko dôležité pre život človeka.

RUDY, ŽIVIÓ!

Cezmín

Aničke k zajtrajším narodeninám!

 Späť | Obnoviť | Dopredu

Design by Cezmín Slovakia  http://cezmin.wz.cz