wz
 

.

  

Základné údaje o mojej obci Šarišské Michaľany

Nachádza sa v regióne Šariš, kraji Prešovskom v Okrese Sabinov.
Poloha obce je: 49° 03' 00" s. š. - 21° 08' 00" v. d.
Polohopis obce: Cez našu obec preteká rieka Torysa.
Obec leží na ľavom brehu rieky, na pravom brehu je športový areál a podnik Imuna.
Kvôli častým záplavám v 50-tych rokoch bola na pravom brehu postavená protipovodňová hrádza.
V posledných rokoch bola Torysa viackrát rozvodnená (od roku 1997).
Obec leží v nadmorskej výške: 313 m n.m. a má rozlohu: 9,33 km2 na ktorej žije a pracuje takmer 2800 obyvateľov.
Hustota obyvateľstva je približne 290 obyvateľ(ov)/km2
Prvá písomná zmienka o obci je doložená z roku 1248
Partnerom obce Šarišské Michaľany sa stala obec Dobczyce- Poľsko.

Oficiálne adresy

Obecné zastupiteľstvo má 9 členov.
Starostom obce je pán Jozef Brendza.
Oficiálne adresy - adresa obecného úradu:
Obecný úrad, Šarišské Michaľany, Kpt.Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
Webová stránka obce (zatiaľ ešte nefunguje): www.sarisskemichalany.sk 
E-mail: obec.smichalany@stonline.sk
PSČ obce: 082 22 a telefónna predvoľba: 0 51
Telefón: 458 22 16, Fax: 458 22 16

Stručne z histórie

1248 - prvá písomná zmienka o obci Szent Mihaly
1403 - obec sa stala zemianskym majetkom (dovtedy patrila hradnému panstvu Šariš)
1956 - začiatok výroby v novom farmaceutickom podniku IMUNA

Názov obce sa dobovo menil
1248
- Szent Mihaly
1773 - Mihalyany
1786 - Mihalane
1920 - Michaľany
1927 - Michaľany nad Torysou
1960 - Šarišské Michaľany

Kultúra v obci a iné zaujímavosti

Renesančný kaštieľ s barokovou kaplnkou, kostol sv. Michala.
Pamiatky Na miestnom cintoríne sa nachádza pomník básnika Jula Zborovjana z roku 1984.

Divadlo
Obec má dlhú divadelnú tradíciu. Koná sa v nej festival ochotníckych divadiel "Zborovjanove Michaľany".
V okolí obce sú archeologické lokality Fedelemka (mladšia doba kamenná) a Nad Imunou (doba rímska). Nálezy z lokalít sú v múzeu v Prešove (Fedelemka, Nad Imunou), v Kunsthistorisches Museum Wien (kniežací hrob - Nad Imunou) a v Magyar Nemzeti Muzeum Budapest (kniežací hrob - Nad Imunou). O histórii obce bola v roku 1993 vydaná kniha, autormi boli: J.Mačo, P.Zajonc.
V obci pôsobila folklórna skupina Felmín.

Konajú sa pravidelné podujatia:

Imunská pätnástka - rekreačný beh na 15 km, Michaľanská špacírka.
A ku tomu aj "Kulinárske špeciality - Naľeśniki" (zemiakové placky), beliše (posúchy s kapustou).

Hospodárstvo a infraštruktúra
Doprava Cez obec prechádza hlavná cesta Prešov - Sabinov - Lipany - Poľsko a železničná trať Prešov - Plaveč - Muszyna.
V obci sa nachádza dôležitá firma "IMUNA Pharm" na výrobu liekov.

Verejné ustanovizne máme v podobe vzdelávania:

Základná  škola s 20 triedami do ktorej chodí približne 500 detí - žiakov.
Vyučuje ich 27 pedagógov, pomáha jedna asistentka a stará sa o nich aj 13 nepedagogických zamestnancov. Webová stránka ZŠ: http://www.zssarmich.edu.sk/index.htm

Materská škôlka je v prevádzke pri ZŠ, chodí do nej takmer 100 (88) detí o ktoré sa stará 8 učiteliek.
Webová stránka Materskej škôlky je http://ms.7crows.net 
V obci mal do 31.1.2007 sídlo aj Detský domov Slon.

Významné osobnosti

Julo Zborovjan - básnik, dramaturg a publicista, vdp. Melichar Zelený - farár, zakladateľ Červeného kríža a autor kroniky okolia.

Osobnosti
Čestné občianstvo majú: Helena Růžičková a Jiři Růžička. Marcin PAWLAK (na foto v obraze).

Časti obce

"Na hure" - horná časť obce okolo kostola
"Sídlisko" - sídlisko bolo vybudované v roku 1956 pri vzniku podniku IMUNA
"Dzedzina" - časť obce vľavo od hlavnej cesty
"Nové ulice" - časť za kaštieľom smerom na Sabinov
Ulice Jarková ulica,
Ulica SNP,
Železničiarska ulica,
Čerešňová ulica,
Ulica Jána Amosa Komenského,
Požiarnická ulica,
Ulica kpt. Nálepku,
Prešovská ulica,
Sabinovská ulica,
Mlynská ulica,
Štúrova ulica,
Ulica P. O. Hviezdoslava,
Ružová ulica,
Záhradná ulica,
Pod lesíkom,
Michalská ulica,
Ulica M.R.Štefánika,
Družstevná ulica

Rímdkokatolícky kostol v Š.Michaľanoch

Kostol v Sabinove


Mestá a obce okresu Sabinov

Bajerovce, Bodovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Daletice, Drienica, Dubovica, Ďačov, Hanigovce, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Jarovnice, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Ľutina, Milpoš, Nižný Slavkov, Olejníkov, Oľšov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma | Ratvaj, Ražňany, Renčišov, Rožkovany, Sabinov, Šarišské Dravce, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Tichý Potok, Torysa, Uzovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Vysoká.
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu]

Design by Cezmín Slovakia; Web: http://www.cezmin.land.ru