wz

Zúčastnili sme sa

 DVORIANKY - 19.4.2008

Zúčastnili sme sa výstav 19.4.2008

Dvorianky - Oblastná výstava psov všetkých plemien 19.4.2008
Dážď, dážď... estre dobre, že sme sa vybavili dáždnikmi a igelitovými prikrývkami. Esperanza, Camelot a Pamella sú prvý kráť v živote na výstave a toľko psov??? Viac, ako 400. Hoci je chladno, budeme sa potiť. Nás Anglických Bulldogov posudzuje p. Ridarčíková MVDr. z Bratislavy,  je prísna.
Ako nas hodnotila?
ESPERANZA Karmapa "V"
PAMELLA "Veľmi dobrá" -- uznaná "chovná"
CAMELOT Karmapa "V1, CAJC"

Na foto 1. Pamella a pán Havelka... má rád beh v daždi...

foto 2.:,Pamella a Esperanza v úkryte pred dažďom...

 

Pamella je prihlásená aj na bonitáciu... prší a pán Havelka nekompromisne posudzuje a uznáva ju: " Vhodná pre chov."

Fotot 3.: Esperanza v strede štvrtá zprava...

Foto 4.: Esperanza v kluse...

foto 5.: Pamella sa predvádza...

Foto 6.: Kamelot pod drobnohľadom...

Maximálna pohoda, moja i psíkov.

Banská Bystrica - 4. 5. 2008

Banská Bystrica- slovenská výstava psov všetkých plemien 4.5.2008

Ostatné 4 roky na výstave v Banskej Bystrici pršalo, konečne zmena, chladné počasie, ale pohoda pre psíkov. Camelot Karmapa sa správal suverénne, je to už jeho druhá výstava.
Prišlo hodnotenie a 
CAMELOT Karmapa "V1, CAJC"

1. Camelot Karmapa - ide do tuhého...beháme

2. Camelot Karmapa - kontrola zúbkov.

3. Camelot Karmapa - čakáme na hodnotenie


4. Otec Espanzi Karmapa - GIANI Di Bella NATURA
 

Medzinárodná výstava psov

CACIB - Grand Prix Slovakia Nitra

7. - 8. 6. 2008

Nedeľa, Camelot Karmapa sa správa nedočkavo v hale je dusno, kruhy sú pri sebe , tlačíme sa ako sardinky.

Štastie, že AB nastupujeme ako prvá várka...
 

Pani rozhodkyňa má bakuľku, ale je pohoda - aj môj "dedo" občas drži v ruke... Takže nás čaká fuška, konkurencia je, ako uspejeme v triede mladých?
 

Prichádza hodnotenie "V1,CAJC" .
/bez ega--je to 4 výstava a 4 x hodnotenie "V1,CAJC" od rozhodcov z SR, CZ, PL a Bulharska

Zabojujeme aj o "BOBA"? /vyhodnotenie najkrajšieho jedinca z plemena 2 v poradí/. Gratulujeme, psík z Frýdku Místku  je krásavec z niekoľkých medzinárodných výstav.

Bratislava 17-18.5.2008

Medzinárodná výstava psov Spring Duodande Bratislava

17. - 18. 5. 2008

CAMELOT Karmapa "V1, CAJC,

Nakoľko sa jedná o tretie udelenie "V1,CAJC", spĺňa podmienky k udeleniu titulu

Slovenský šampion krásy mladých

Čo nás čaká

Výstava v Užgorode na Ukrajine a v Košiciach- ide so mnou aj Esperanza Karmapa a jej otec GIANNI Di Bella Natura,

potom si odskočím do Krakova - Poľsko,

Wiedne- Rakúsko,

Povoda na Slovensku - budem sa snažiť to získať aj bonitáciu s priznaním "Vhodný k chovu".
Koncom októbra klubovka AB v Modre, tam bude Esperanza bojovať aj na bonitácii o uznanie "Vhodná chovu".

DIALO SA...

Národná výstava psov všetkých plemien KOŠICE 13.júla 2008

Slnečné, doslova nevhodné počasie pre výstavu psov - 33,6 °C. Zlyhanie organizátorov, od vstupnej veterinárnej prehliadky cez registráciu po meškanie zahájenia súťaží o viac ako hodinu, to všetko pôsobilo stresujúco na vystavovaných psíkov.

Ako sme sa umiestnili?

CAMELOT Karmapa - "V1,CAC, víťaz Slovenska, víťaz plemena, BOB"
Briland Dogs PAMELA " V1, CAC "

Žitnoostrovská oblastná výstava psov + bonitácia 26.júla 2008 POVODA

CAMELOT Karmapa - "Vhodný pre chov - chovný"

Medzinárodná výstava psov "DUODANUBE"

Bratislava 2 x CACIB 16 - 17 augusta 2008

CAMELOT Karmapa
16.augusta 2008 "V1, CAC"
17.augusta 2008 "V1,CAC, Reserve CACIB"

Medzinárodná výstava psov "Inter Dog BOHEMIA" Mladá Boleslav / ČR/

31. augusta 2008

CAMELOT Karmapa - "Reserve CAC, Reserve CACIB "

XVII. Samostatná klubová výstava

BULLDOG CLUBU CZ  20.9.2008 PRAHA

CAMELOT Karmapa "V1, CAC"

Foto: V Prahe krásavec Camelot Carmapa "V1, CAC" 1.miesto


Prehľad

Pohár - camelot CAJC   Camelot pod "kukačkou"

  

Čakáme na výstavu Pamela a Espa; Espa_je_sústredená_v_kruhu...

Espa, ešte trochu upraviťchrbátik... Pamella s priateľkami...

 

Pamella na Bonitke hodnotenie - nohy

 

Pamella a p.Havelka má rád beh v daždi... Pamella pokus s Vladkom...

STRUČNE

Oblastná výstava psov DVORIANKY 18.4.2008

* CAMELOT Karmapa - "V1,CAJC"
*
ESPERANZA Karmapa - "V"
*
Brillant dogs PAMELLA - "Velmi dobrá - chovná"

 

 
Celoštátna výstava psov všetkých plemien BANSKÁ BYSTRICA 4. mája 2008
" CAMELOT Karmapa * V1, CAJC *
 2 Medzinárodná výstava psov Spring Duodande BRATISLAVA  17-18.mája 2008
"CAMELOT Karmapa * V1, CAJC *

Splnenie podmienky k udeleniu titulu "Slovenský šampion krásy mladých"


Medzinárodná výstava psov, CACIB-Grand Prix Slovakia Nitra 8.6.2008

CAMELOT Karmapa "V1,CAJC"

4 výstavy hodnotené po sebe rozhodcom zo SK, CZ, PL a Bulharska " V1, CAJC "Medzinárodná výstava psov, CACIB,
KRAKOW - Poľská republika 29.6.2008


CAMELOT  Karmapa " V1, CAC"

Camelot (vpravo)...Dog shou CAC UA - "Transcarpathian cup-2008 UŽHOROD  5.7.2008


CAMELOT  Karmapa " V1, J.CAC,

Šampión krásy Ukrajiny"

ESPERANZA  Karmapa "V1, J. CAC"


Ranný Užhorod

Espa - po súťaži...

Súboj sa opakuje v opačnom poradí z Krakowa, Camelot VI CAC - Šampión krasy Ukrajiny. Stretnutie s RIZI-BIZI /Maďarsko/- víťaz Carmapa vracia porážku z BOBA Krakow.

Vega Inah - mamka Espinky sa predvádza

*** tak , tieto úspechy na výstave nik neočakával***

Výsledky

z ostatných výstav

CAMELOT Karmapa
* 31.8.2008 Medzinárodná interdog "BOHEMIA" Mladá Boleslav CZ
"V2, res.CAC, res. CACIB"


**20.9.2008 Špeciálna klubová výstava Praha CZ
"V1, CAC"
***18.10.2008 Medzinárodná výstava psov v Losune - Švajčiarsko
"V2, res.CAC"


****25.10.2008 Špeciálna Slovenská klubová výstava v Dubovej
"V1, CAC, klubový víťaz Slovenska 2008"

Navýstave Dubova 2008

ESPERANZA Karmapa
Na špeciálnej klubovej výstave v Dubovej,

uznaná pre chov "CHOVNÁ"

"Plán výstav a bonitácii na rok 2008"
BULLDOG MOPS KLUB SKJ-FCI

19.4.2008 Dvorianky - Oblastná výstava a Špeciálna výstava Bulldog a Mops klubu + bonitácia
24.5.2008 Seredi - Oblastná výstava + bonitácia
26.7.2008 Povoda - Žitnoostrovská oblastná výstava psov + bonitácia
24-25.10.2008 Modra -Dubová, chata Fúgelka - Memoriál Ruda PRIELOŽNÉHO,
Špeciálna klubová výstava -CAC.CAJC + bonitácia
13.12.2008 Povoda - bonitácia - Kultúrny dom, začiatok o 8,3o hod.
www.bulldogamopsklub.sk

Tituly na výstavách (organizovaných pod SMKU - FCI)

Oblastné a krajské výstavy
Tu môžeme získať tieto tituly:
Víťaz triedy – pre jedincov, ktorí v triede mladých, otvorenej, pracovnej, víťazov a veteránov dostali známku výborný 1 (u plemena NO v triede mladých to môže byť i jedinec, ktorý získal známku veľmi dobrý 1 – to neplatí na MV)
Oblastný alebo krajský víťaz – pre najkrajšieho psa i suku z víťazov tried: medzitriedy, triedy otvorené, pracovnej alebo víťazov.
Najkrajší veterán – pes alebo suka z víťazov tried veteránov.


Národné výstavy
Národný víťaz – pre najkrajšieho psa i suku jednotlivých plemien z medzitriedy, triedy otvorené, pracovné a víťazov (všetci s ocenením výborný 1 CAC). Na každej výstave sa tento titul neudeľuje (uvedené v propozícíách).
Víťaz výstavy – BIS – tu súťažia všetci víťazi skupín FCI.
Víťaz skupiny – BIG – tu súťažia všetci víťazi plemien (BOB) zodpovedajúcej skupiny FCI.
Víťaz plemena – BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z národných víťazov).
Najkrajší veterán – pes alebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých, psovi a suke so známkou výborný 1.
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovi a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i fenu z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.


Medzinárodné výstavy
Víťaz výstavy – BIS – tu súťažia všetci víťazi skupín FCI.
Víťaz skupiny – BIG – tu súťažia všetci víťazi plemien (BOB) odpovedajúcej skupiny FCI.
Víťaz plemena – BOB – vyberá sa zo všetkých mladých (CAJC), výborný 1 z tried veteránov a psy i suky s CACIB.
Najkrajší veterán – pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1.
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
CACIB – tj. čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy navrhnutý rozhodčom najkrajšiemu psovi a suke v medzitriede, otvorenej, pracovnej, šampiónov (všetci s ocenením výborný 1 a CAC).
r. CACIB – tj. rezervný CACIB – ten je navrhnutý najkrajšiemu psovi a suke so známkou výborný 2. Sem postupujú výborný 2 r.CAC z triedy, kde bol navrhnutý CACIB a výborný 1 CAC z ostatných tried.


Klubové výstavy
Klubový víťaz – ten se určuje najkrajšiemu jedincovi – psovi i suke z tried: medzitriedy, otvorenej, pracovnej a víťazov(všetci so známkou výborný 1 CAC).
Víťaz výstavyBIS
Víťaz plemena – BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z klubových víťazov).
Najkrajší veterán – pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1..
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.


Špeciálna výstava
Víťaz špeciálnej výstavy – určuje sa najkrajšiemu psovi i suke z tried: medzitriedy, otvorenej, pracovnej a víťazov (všetci s ocenením výborný 1 CAC)
Víťaz výstavy – BIS
Víťaz plemena – BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov).
Najkrajší veterán – pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1..
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.


Svetová a európska výstava
Na týchto výstavách okrem bežných titulov je možné získať i titul svetový alebo európsky víťaz.

Všetky tieto tituly získané na výstavách nie sú nárokové a rozhodca ich môže zadať bez ohľadu na počet predvedených psov. To znamená, že môže zadať napr. titul víťaz triedy i psovi, ktorý je sám vo svojej triede, ale kvalitou zodpovedá oceneniu. Naopak, keď je v triede viac psov, ale žiadny nemá požadovanú kvalitu, rozhodca nemusí zadať žiadny z titulov, ktoré uvádzajú propozície výstavy
.

Viac informácií získate na stránke: http://www.dogspsy.estranky.cz/
 

Odkaz

Túto fotku odtiaľto nevyhodím, pretože je pekná a tá pani sa mi na nej páči! BODKA! Pokiaľ sa tá pani ohlási a napíše mi emailom, že ju tu nechce mať, až potom ju vymažem, nerobím fotky na stránky preto, aby som ich vyhadzovala do koša, za každou jednou fotkou je robota, robenie rámika a prispôsobovanie fotky na stránku. Nevyhodím ju do koša!!! Cezmín

Leszno 2006

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design  by Cezmín Slovakia  ; Web: http://cezmin.czweb.org

TOPlist